Ngày 16 tháng 9 năm 2019 . bắt đầu sử dụng mạng xã hội Việt Nam . Zalo , Mocha , Biz time , Lotus , **** . Việt Nam ơi tự tin và vững vàng để phát triển nhé . Tôi yêu Việt Nam