có người làm 10 năm nhưng nói ra chỉ có một năm kinh nghiệm

image