Con nhớ bố lắm! Nhưng chắc giờ bố đang hạnh phúc bên gia đình mới rồi. Chả còn nhớ tới con nữa. ;p ;p

image