E là cô gái hay cười
Giữ nguyên trong mắt khoảng trời buồn tênh ?

image