họp xong người ta ra hết, còn lại 2 đứa ngồi khoanh tay nghe giảng kkk..

image