Hào Nguyễn    đang cảm thấy Đáng yêu
3 n

Loa loa loa, Bé Bông đang trên đường đáp xuống trái đất, mọi người chú ý chú ý các thông tin sau nhé!

Ngày 11.11.2019, Nông trang hoa sẽ được khai quang đất đai để bạn có thể trồng hoa theo hình thức CHAT. Các câu hỏi thường gặp:

1. Hoa chuyên cần là gì ?
Hoa chuyên cần sẽ có nhiều loại, khi bắt đầu điểm danh hằng ngày, bạn được phép trồng 1 trong 3 loại hoa. Mỗi loại sẽ có thời gian thu hoạch khác nhau và giá trị cũng khác nhau.

2. Hoa héo là gì ?
Hoa héo là hoa không thể tiếp tục sống và bạn không được thu lợi từ nó.

3. Làm cách nào để hoa không héo ?
Khi trồng hoa, bắt buộc, bạn phải điểm danh liên tiếp hằng ngày tương ứng loại hoa mình trồng, nó còn được gọi là Tưới nước cho cây. Nếu hoa không được tưới nước mỗi ngày thì sẽ héo.

4. Cách thu hoạch ra sao ?
Bé Bông sẽ tự thu hoạch và chuyển vào ví mây của bạn.

5. Làm sao để sử dụng ?
Hoa khi thu hoạch phải sử dụng liền, không thì chúng héo mất. Hoa sẽ có thời hạn sử dụng trong 5 ngày, nếu quá 5 ngày bạn không đổi thành SAO TÀI NĂNG thì chúng sẽ héo, cách đổi sẽ được Bé Bông hướng dẫn khi hoa được thu hoạch.

#happycute #nvnh26 #bebong

image