ở thời đại này muốn làm người lương thiện thật khó lắm thay
muốn lương thiện thì . phải chịu nghèo . làm người nghèo lắm kẻ coi thường . định kiến này . có lẽ là đúng với xã hội này rồi .khi bạn thât nghiệp . mới nhìn rõ thực hư .

image