LỄ GIỖ TỔ MÔN PHÁI VÕ LÂM TÂN KHÁNH BÀ TRÀ (TAKHADO) NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2019 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN (số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).
Ảnh: Các võ sư đang truyền bá môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà (Takhado) ở nhiều địa phương: Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng, Dak Lak, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang...

image