xin chia sẻ với mọi người
sự thật về dùng fb vừa qua
của mình qua . mọi người
nên cân thận khi dùng
nếu thấy hiện tượng . quảng cáo nhiều và đt nóng bất thường . hãy cẩn trọng . nhé
nên dùng biztime . là an toàn
nhất . đây là sự thật mà mình đã phải trải qua ba ngày vừa rồi .

image