CÔ GIÁO LƠP 3 CỦA TÔI. CÔ ĐÃ RẤT CẢM ĐỘNG VÌ CÔ NHẬN ĐƯỢC BÓ HOA TỪ NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT TỪ CẬU HOC TRÒ NHỎ NAY ĐÃ 65.

image