Duy Nguyễn  đã chia sẻ một  bài đăng
3 n ·Youtube

......

Chẳng biết mạng xã hội này có còn ai hoạt động ko nữa