Hoa ơi hoa nở giữa đời .khi héo có đẹp được hoài nữa không .