du nguyen  đang cảm thấy Mệt mỏi
2 n
Đã hai tháng rồi xa vắng biztime lòng thấy thiếu thiếu hơi thở . sức sống can . như nắng hạn giữa mùa hè . Xuân sang mà ngỡ như là Xuân đã tàn .