NGÀI DUY CA MẬT NÓI VỀ TẠO CÔNG ĐỨC VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT:
Phần 2:
Vị nào muốn tạo ra công đức thì phải biết 4 việc như sau:
1-Giúp cho người khác biết được pháp môn thanh tịnh thiền này, mà người đó phải thực hiện thành công, thì mình mới có công đức.
2-Số công đức mà mình tạo ra đó, nó được lưu trữ trong vỏ bọc của tánh phật.
3-Công đức gọi là cực dương nên rất nặng.
4-Tánh phật của mỗi người hiện đang bị tánh người giam giữ ở trong đó. Vì tánh người là cực âm và liên tục co bóp theo chu kỳ của điện từ âm dương. Nghe và biết rõ nhất là co bóp của quả tim.
Quả tim co bóp là có 2 nhiệm vụ như sau:
-Cho máu tuần hoàn khắp châu thân để nuôi sống thân tứ đại này.
-Để cho 16 thứ của tánh người luôn hoạt động, nhờ 16 thứ tánh người luôn hoạt động nên mới sinh ra 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác để cho tánh phật không còn thấy, nghe, nói, biết thanh tịnh nữa.
Nhờ cái ảo giác này mà con người sử dụng cái tưởng mới có hiệu quả như:
Tưởng ông này bà kia làm ra vũ trụ và vạn vật.
Tưởng cầu lạy ai đó họ đổ phước vào đầu mình.
Tưởng cầu xin ai đó họ đem mình đến nơi nào đó để hưởng sung sướng.
Tưởng dụng công ngồi thiền cho thật niêm mật sẽ được giác ngộ và giải thoát.
Cũng vì cái tưởng này mà nó dẫn phật tánh đi khắp nơi trong 6 nẻo luân hồi không ngày cùng.
Cũng vì cái tưởng này mà người khôn lanh bịa ra không biết bao nhiêu chuyện để lừa những người ngu khờ dại dột, để họ ngồi trong mát để hưởng bát vàng.
Phần 3:
Mục đích của người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền là không dính với cái tưởng của tánh người. Đồng nghĩa tánh người có tưởng tượng ra bao nhiêu kệ nó, mình đừng chạy theo cái tưởng là đủ.
Ông Duy Ca Mật nhấn mạnh rõ cái tưởng này:
-Cái tưởng là của tánh người.
-Tưởng tượng muôn điều không dính là an.
-Theo tưởng là phải gian nan.
-Không theo vọng tưởng về sang quê mình
Phần 4:
Tánh phật được tự do thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi để trở về bể tánh thanh tịnh phật tánh.
Đây là công thức tuyệt mật từ trước đến nay chưa dạy chỗ đông người. Hôm nay duyên lành của quý ông bà ngồi đây, nhờ ông A Nan Đà hỏi nên Đức Thế Tôn mới bảo tôi nói chỗ tuyệt mật này.
Ông Duy Ca Mật chắp tay nhìn Đức Phật và nói:
Kính bạch đức thế tôn, phần nói căn bản của pháp môn thanh tịnh thiền, con đã trình bày xong, kính xin đức thế tôn kiểm chứng cho con, còn về phần vượt hải triều dương về phật giới, con không dám trình bày. Vậy kính xin đức thế tôn dạy cho đại chúng và ông A Nan Đà biết, kính xin đức thế tôn chấp nhận lời thỉnh cầu của con.
Đức phật có lời khen ông Duy Ca Mật có lời dạy như sau:
Này ông Duy Ca Mật, Như Lai có lời khen ông và xác nhận ông đã trình bày thật rõ ràng và rành mạch về pháp môn thanh tịn thiền này.
ĐỨC PHẬT DẠY TU THIỀN TÔNG.

image