Văn Anh Vũ    đã đăng bài báo mới
11 tháng trước ·Translate

Nhà văn khoa học mô tả tường tận quá trình virus corona lây nhiễm, tấn công người bệnh | #ncov # covid-19

Nhà văn khoa học mô tả tường tận quá trình virus corona lây nhiễm, tấn công người bệnh (nên xem)

Nhà văn khoa học mô tả tường tận quá trình virus corona lây nhiễm, tấn công người bệnh (nên xem)

Covid-19 chắc chắn không đơn giản như cảm cúm thông thường, và bạn nên tuyệt đối tuân thủ lệnh hạn chế đi lại trong thời điểm nhạy cảm của dịch bệnh này.