Hôm nay tôi không muốn dùng facebook nữa, 4 năm quen thuộc vì 2 tiếng Việt Nam mà chán ghét!