Ở Mỹ, bệnh nhân Covid xuất viện với hóa đơn 1 triệu USD.
Thở oxy lần 2