? ??ậ? ???? ??.?????Đ ??? ??ớ? ???ệ? ?ạ? ?è ?ả? ??? ?? ????. ??ỉ ?ớ? ? ?ướ? đơ? ??ả?:
●Bước1: Tải và đăng kí tài khoản.
➥Link tải Android: https://bit.ly/2M15Mjc
➥Link tải IOS: https://bit.ly/3etijrQ
●Bước2: Mời bạn bè tải app và Nhận thưởng (nhận 60k/lượt mời)


● Cách Đăng ký #accesstrade, lấy link mời bạn bè: https://bit.ly/3d3r4sC