BẠN CÓ THỂ GIÁN TIẾP BỊ NHIỄM COVID-19 THÔNG QUA 2 CON ĐƯỜNG NÀY
Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, bệnh COVID-19 có thể lây nhiễm cho người qua đường tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp. Phần lớn bệnh nhân phát tán mầm bệnh cho người khác qua tiếp xúc trực tiếp, thông qua nước bọt, dịch tiết hô hấp hoặc các giọt bắn. Các loại dịch tiết này thường được bắn ra từ miệng, mũi của người bệnh khi họ ho, hắt hơi, nói hoặc hát. Người tiếp xúc gần (trong vòng khoảng cách 1 mét) với người bệnh có thể mắc bệnh COVID-19 khi các giọt bắn nhiễm bệnh này thâm nhập vào miệng, mũi hoặc mắt của họ.
https://saigontodaytravel.com.....vn/ban-tin-covid19/b
#saigontoday #du_lịch #kinh_nghiệm_du_lịch #tin_tức_du_lịch

Bạn có thể gián tiếp bị nhiễm Covid-19 thông qua 2 con đường này
Favicon 
saigontodaytravel.com.vn

Bạn có thể gián tiếp bị nhiễm Covid-19 thông qua 2 con đường này

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, bệnh COVID-19 có thể lây nhiễm cho người qua đường tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp. Phần lớn bệnh nhân phát tán mầm bệnh cho người khác qua tiếp xúc trực tiếp, thông qua nước bọt, dịch tiết hô hấp hoặc các giọt bắn. Cá