Đoạn tái bút - Nhạc vàng
Ta xa rồi em nhé, đường em, em cứ đi
Đừng về bên gác trọ, để mặc tôi với đời
Em đi thật xa, quên hết chuyện đôi ta
Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua.
http://newclip.net/nhac-vang-doan-tai-but/

Nhạc vàng: Đoạn tái bút - Ngọc Diệu - TÔI MỚI CÓ !
Favicon 
newclip.net

Nhạc vàng: Đoạn tái bút - Ngọc Diệu - TÔI MỚI CÓ !

Những bản nhạc bolero nghe thổn thức lòng người.