Này hàng xóm, sự kiện Dzựt cô hồn của Zoo-Biz được thay đổi ngày bắt đầu sang 05/09/2020 để hoạt động ổn định hơn vì trong giai đoạn thử nghiệm đã phát sinh vài sự cố nhỏ, xin thứ lỗi cho sự bất tiện trên!

image