Đêm đã khuya cảm thấy bôn chuôn
Ngày Mai cv mới cầu trời hanh thông
Cô hôn tháng bảy đat qua
Còn con coivd mau theo về trời
Đời người sông được bao lâu
Mà người vất vả miếng cơm moi ngay
nghỉ đời cũng sót thương thay
Giàu nghèo mây chốc ai hay thể này
Thôi thì cứ sống thằng ngay
Cho lòng thanh thản ngo lên lamy gì
Nhìn xuống cho dễ sống thôi
Trong lên khó sống lòng cang năng thêm .

Ơn trời được sông kiếp này gian nan
Phải hay . là được củng như nhau
Khác là lên xuống giàu nghèo
Không phải tự ty tư đại hay lùoi
Phân Minh phân tích làm gì
Chỉ bằng an phận cho qua một đời

image
image