Dù đã có thông tin nhóm người quấy rối, Thủy Tiên quyết định không truy cứu vì... "Còn trẻ lại dính đến pháp luật là ảnh hưởng cả tương lai các bạn..."