Anh Cảnh xe lăn mê chị Phúc 'cụt', một chuyện tình hay hơn phim

Hai người trong câu chuyện dưới đây như hai nửa chén vỡ nằm vất vưởng ở lề đường. Một cái cớ nào đó của đất trời, hai mảnh sành chạm dính vào nhau thành một cái chén... méo xẹo méo xọ nhưng hạnh phúc ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

image