Việt Nam đứng đầu thế giới về tăng trưởng kinh tế trong năm 2020.

image