WB: 'Việt Nam có thành tích chống Covid-19 độc nhất vô nhị'