Dây tơ hồng quấn quanh cuộn băng dính
Thích em rồi bớt thả thính nha anh !