Duy Ngô ATP  đã chia sẻ một  bài đăng
1 n

Việt Nam ????????

Buồn quá chẳng biết nói gì để người ta hiểu mình