Trời không mưa, triều cường không cao, đường ở Thủ Đức vẫn ngập cả mét

image