Kiếm 300k/ ngày chỉ cần coppy và paste theo hướng dẫn. Phí thành viên chỉ 99k.
Cụ thể cviệc : affiliate khóa học,sách, làm ctv cho các trang thương mại điện tử như tiki shoppe..
Sau đó nhận hoa hồng
Tiền hoa hồng nhận dc sẽ chuyển qua atm vào t6,tháng 2 lần.
Nhận 30 người trong hôm nay.
Ai tham gia comment “...” mình gửi link đăng ký

image