Áo em trắng
Da em trắng
Ngày đầy nắng
.... nhưng lại vắng anh ....

image