Có đến 20% các ca F0 đã tỏ thái độ bất hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình truy vết, theo ban chỉ đạo chống dịch.