Sau Tết có hơn 1 tỷ, nên khởi nghiệp, gửi tiết kiệm hay mua vàng, cổ phiếu có lợi nhất ạ?