Có một nghề xuốt ngày cầm tiền nhưng không được tiêu (◠‿◕). Gái xinh không được. Thịt (っ˘̩╭╮˘̩)っ. Đố mọi người biết đó là nghề gì ? ??Cap đúng được tặng quà nha: