Vietmap R4A là mẫu camera hành trình hiện đại, nó kế thừa và phát triển những tính năng vô cùng ưu việt từ các phiên bản trước đó như Vietmap C61, Vietmap C65...
https://camerahanhtrinhvn.com/....san-pham/vietmap-r4a

Vietmap R4A - Camera hành trình nhận diện biển & cảnh báo GT
Favicon 
camerahanhtrinhvn.com

Vietmap R4A - Camera hành trình nhận diện biển & cảnh báo GT