Kìm răng 6 inch Tolsen 10000 - SHOP CÔNG CỤ
✔️Sản phẩm xuất khẩu cho thị trường châu âu
✔️Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn vật liệu của quốc tế.
https://shopcongcu.com/san-pha....m/kim-rang-6-inch-to

image