Kìm răng 8 inch Tolsen 10002 - SHOP CÔNG CỤ
✔️Sản phẩm xuất khẩu cho thị trường châu âu
✔️Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn vật liệu của quốc tế.
https://shopcongcu.com/san-pha....m/kim-rang-8-inch-to

image