Đây là cây cherry, một loại cây dại, mọc tự nhiên rất nhiều và thường có giá bán rất rẻ.

Nó giống như cây sơ ri của Việt Nam thôi, không ai thèm ăn

image