Thứ ở Việt Nam bán tiền triệu, ở nước ngoài có nơi chỉ làm hàng rào, trái rụng chứ không ai thèm ăn.

image