Cứ vày chắc chết quá...huhu
mau hết dịch đi, tiền nhà tiền nhà, nhân viên....khô máu em chịu hết nổi rồi...

image