Vừa nhìn thấy mặt bạn nữ, Nguyễn Văn Lộc đã lập tức từ chối với thái độ khá thô lỗ: "Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng nghe qua câu chuyện là thấy không hợp rồi, không đúng người lý tưởng của tôi".

Ngoài ra còn khẳng định: "Tôi ghi yêu cầu từ đầu là tuyệt đối phải trinh tiết. Sách này người ta yêu cầu thế kia mà".

image