LƯƠNG THẾ NÀO? CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA? BAO GIỜ LẤY CHỒNG?

Không đơn giản là câu chuyện về lương lậu, 1 bức tranh hài hước cũng có thể gây tranh cãi về cách hỏi han của các cô bác hàng xóm hay họ hàng.
Người bênh kẻ ghét. Nhiều người không thích bị hỏi thăm về tình trạng của mình, hay đòi hỏi thế hệ trước hiểu cho cách sống của thế hệ sau, nhưng chúng ta lại không chịu tìm hiểu cách sống của thế hệ trước. Với những người đặt ra câu hỏi cho chúng ta đấy chỉ là giao tiếp bình thường, cho dù với một số người hỏi vậy là bất lịch sự.
Chung quy lại thì cái gì cũng nên có chừng mực, đừng nhìn nhận 1 sự việc theo 1 phía.

Ảnh: Sinh viên và chuyện đi làm

#THE #Target_Human_Education #Discussion #Conversation #Hỏithăm #Lifestyle #Oldgeneration #Younggeneration

image