Tao dell hiểu cái app này hồi mới có cho xu giờ like mất xu, dẹp mẹ cái app luôn đi