CÁCH TÍNH TIỀN NENKIN MỚI NHẤT 最新年金計算方法

Ở bài viết “Những điều cần biết về Nenkin” mà Nenkin – Hoàn thuế Javina Link chia sẻ thì nenkin được chia ra làm 2 loại là: “Nenkin quốc dân - 国民年金” và Nenkin phúc lợi - 厚生年金”
Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách tình tiền Nenkin của 2 loại này nhé!
Trước hết chúng ta đi vào cách tính tiền Nenkin trọn gói khi về nước cho người tham gia Nenkin quốc dân - 国民年金.
Tính theo công thức sau:
≪Công thức tính≫
Trợ cấp nenkin quốc dân trọn gói
= số tiền Nenkin quốc dân của năm tài chính có tháng cuối nộp phí nenkin (tháng tiêu chuẩn)
× 1/2 × số tháng dùng để tính tiền nenkin
※ Từ tháng 4 năm 2021 thời gian lấy Nenkin trọn gói đã tăng từ 36 tháng (3 năm) lên 60 tháng (5 năm ) Thay đổi này chỉ áp dụng cho những đối tượng có tháng cuối đóng tiền nenkin tháng cuối (thángtiêu chuẩn) từ sau tháng 4 năm 2021.
Những đối tượng có tháng cuối đóng nenkin (tháng tiêu chuẩn) từ tháng 3 năm 2021 trở về trước thì vẫn tính theo giới hạn 36 tháng (3 năm) như trước đây........
Xem thêm tại Javinalink.com "CÁCH TÍNH TIỀN NENKIN MỚI NHẤT 最新年金計算方法"

#javinalink
#nenkinhoanthuejavinalink
#nenkinlagi
#cachtinhtiennenkinmoinhat
https://javinalink.com/cach-ti....nh-tien-nenkin-moi-n

Cách tính tiền Nenkin mới nhất 最新年金計算方法 - Javina Link
Favicon 
javinalink.com

Cách tính tiền Nenkin mới nhất 最新年金計算方法 - Javina Link

Cách tính tiền Nenkin mới nhất 最新年金計算方法, Ở bài viết “Những điều cần biết về Nenkin” mà Nenkin – Hoàn thuế Javina Link chia sẻ thì nenkin được chia ra làm 2 loại là: “Nenkin quốc dân - 国民年金” và Nenkin phúc lợi - 厚生年金”