Chào mn
Mình tên: Nguyễn Trần Ngọc Châu
Học khoa: QTKD của viện Niie
Mình sinh ra ở thành phố HCM và lớn lên tại Trà Vinh
Đặc biệt: mình còn độc thân vui tính nha mong có thể làm quen được tất cả mn

image
image