Bóng đá Việt Nam vẫn top 100 thế giới, hơn Thái Lan 19 bậc

image