Là website đọc truyện cổ tích Việt Nam, truyện ngụ ngôn, truyện ngắn, ca dao và tục ngữ của Việt Nam và thế giới
Address: Hà Nội, Việt Nam
Phone : 0985333198
Email : taphuongthu141gmail.com
Website: https://truyencotichonline.net
https://truyencotichonline.net/chuyen-muc/truyen-co-tich-the-gioi
https://www.pinterest.com/taphuongthu141/_saved/
https://www.linkedin.com/in/tr....uy%E1%BB%87n-c%E1%BB
https://twitter.com/ThuPhng15737335