Phát hiện mới về F0 trở nặng:
Người sống sót sau khi mắc Covid-19 nặng có nguy cơ tử vong cao gấp hai lần trong năm sau đó so với người không nhiễm hoặc có nhiễm nhẹ hơn.