Phát hiện di chứng lạ của Covid-19 khiến 23 triệu ca bị suy giảm thể chất, nhận thức và tâm lý, đáng chú ý là phổi có sẹo và tổn thương tim vĩnh viễn.