Ba mươi chưa phải là Tết.
Không làm bạn đâu phải là hết, còn có thể làm người yêu mà.
hehe